Czynniki powodujące uszkodzenie katalizatora


Za spadek efektywności katalizatora odpowiedzialne jest oprócz termicznego procesu starzenia także zużywanie się silnika i jego zespołów. Awarie eksploatacyjne pojazdu bardzo szybko prowadzą do poważnych uszkodzeń, które powstają przede wszystkim w katalizatorze a są wykrywane dopiero podczas badania spalin.Wpływ zanieczyszczeń i procesu starzenia

Istnieją dwa główne czynniki, które mają wpływ na pogarszanie się reakcji konwersji. Pierwsze z nich to chemiczne skażenie metalu szlachetnego o działaniu katalitycznym na skutek zanieczyszczeń pochodzących z paliwa ( ołów, magnez i inne pierwiastki ). Drugi to termiczne starzenie się warstwy czynnej. Takie zjawisko występuje w wyższych temperaturach od około 800 stopni C i powoduje spiekanie się składników warstwy czynnej. Natomiast skażenie chemiczne zachodzi przy niższych temperaturach w zakresie od 400 do 600 stopni C.Topienie się monolitu

Topienie się ceramicznego elementu nośnego ma miejsce dopiero w temperaturach znacznie powyżej 1000 stopni C. Zasadniczą przyczyną jest tutaj awaria układu zapłonowego, która sprawia że spalanie paliwa następuje w katalizatorze zamiast w cylindrze.
Jak wykazuje doświadczenie, duża liczba katalizatorów będzie ulegała awarii również na skutek oddziaływań zewnętrznych.Przegrzanie katalizatora

Przegrzanie katalizatora

Błędy wytwarzania mieszanki palnej prowadzą do obecności paliwa w spalinach i tym samym do przegrzewania połączonego z nadtapianiem monolitu.Uszkodzenie mechaniczne

Uszkodzenie mechaniczne

Uszkodzenie monolitu na skutek niszczącego działania mechanicznego (kontakt z nawierzchnią). Fragmenty mogą prowadzić do niedrożności układu wydechowego, co spowoduje zwiększoną hałaśliwość pracy.Nadtopienie monolitu

Nadtopienie monolitu

Kropelki paliwa lub oleju silnikowego mogą powodować tego rodzaju nadtopienia na wejściu katalizatora.Stopienie się monolitu

Stopienie się monolitu

Nieprawidłowe wytwarzanie mieszanki palnej, względnie awaria zapłonu prowadzą do wzmożonego powstawania wysokiej temperatury w katalizatorze. Monolit ulega stopieniu i może pęknąć promieniowo na skutek naprężeń cieplnych.     Sunday 26 June 2022 2.037.701 odsłon od sobota 4 pażdziernik 2003     
To jest archiwalna wersja serwisu. Kliknij aby przejść do aktualnej wersji.